PASEN IS VRIJHEID

[Geschreven in het weekend van Pasen 2009]

Heerlijk een extra lang weekend! Maar waar hebben we het (ook alweer) aan te danken? Pasen gaat over vrij worden en een nieuw leven.

"Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'
De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: 'Anderen heeft Hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!' Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: 'Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!' Boven hem was een opschrift aangebracht: 'Dit is de koning van de Joden' (de aanklacht). Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: 'Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!' Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.' En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest.' Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 'Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!' De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren."
Uit het boek Lucas (hoofdstuk 23) uit de Bijbel

Dit gebeurde op goede vrijdag. Maar bij sterven bleef het niet, zondag (1e paasdag) is de dag dat we vieren dat hij uit de dood opgestaan is.

Maar waarom? Daarvoor moet er eerst wat anders uitgelegd worden. Het is een package-deal, zeg maar. Hobbits zijn rare wezens, behalve wanneer je van ze hoort in the Lord of the Rings trilogie. Eén Lou and Andy sketch, is vaag als je niet geheel Little Britain kent. En een potje Italiaanse kruiden sla je niet droog achterover, zonder bijvoorbeeld lekkere pasta.
Zo komt er bij het christelijke geloof meer om de hoek kijken dan het leven van Jezus. Zijn acties zijn namelijk offensieven tegen de Duivel.

Toen God de aarde schiep, was het goed. Totdat Adam en Eva besloten het enige wat ze niet mochten, te doen. Ze aten van de boom van Goed en Kwaad. Nu had het kwaad, de duivel, vrijspel. Hij kan ons compleet beïnvloeden. En het liefste wat hij doet, is kapot maken wat God gemaakt heeft. We kiezen eerder voor onszelf, dan voor de ander. We willen zo veel mogelijk hebben, en raken verstrengeld in al onze bezittingen. We minachten het goede. Het draait om de ik.

God kon wel tegen de Duivel zeggen: ‘ik wil ze (ons) terug’. Maar dan zegt de Duivel: 'Loop naar de hel!' Hij heeft er veel te veel plezier in om ons leven kapot te maken (the Joker in the Dark Knight). Ons leven, wat God met zoveel zorg gemaakt heeft, zag God voor zijn ogen vernietigd worden. Hij kan ons ook niet even in het nekvel grijpen, het is onze eigen 'vrije' keuze geweest.
'Wat moet je er voor?' zal God gevraagd hebben. Het Kwaad laat zich niet eens afleiden. Hij heeft de wereld al, wat wil hij nog meer? 'Neem mij dan', zegt God.

Voor wie Narnia (the Lion, the Witch and the Wardrobe) gezien hebben, dat is precies wat Aslan doet. Zijn land, Narnia, is onder de heerschappij van de verschrikkelijke ijskoningin. Zij schuwt niet om dat land en de bewoners kapot te maken. Dan bied de leeuw Aslan zijn leven aan, om de plaats in te nemen van al zijn landgenoten. Zijn leven, voor hun leven.

Het kwaad wrijft in zijn handen. En bedenkt misselijkmakende plannetjes om die God eens aan te pakken! Graag laat hij al zijn oude speelgoed daarvoor vallen. Waar hij alleen niet op gerekend had, dat God zijn macht over leven en dood niet zou verliezen.
Na drie dagen stond Jezus weer op. Nog een poos daarna was Jezus tussen zijn vrienden, familie en volgelingen om te vertellen van dat 'nieuwe leven' wat ik in het begin al noemde. Daarna werd hij in bijzijn van een groep volgelingen 'opgenomen' in de hemel. Waarom hij weer vertrok? Om plaats klaar te maken in de hemel. Om de mensen nog een kans te geven om hem te leren kennen, door christenen.
Maar als er zo iets gigantisch gebeurd is, waarom gaat het dagelijks leven dan nog gewoon door tijdens dit (paas) weekend? En waarom zie je er zo bar weinig van bij christenen?
Door die verschrikkelijke gewenning. De sleur van het leven. Maar God blijft ons roepen: blijf wakker! Ga niet slaapwandelend door het leven! Wees vrij!
Vrij van het aantal hyvevrienden die je wel-niet hebt, je kleren collectie, je cijfers, je ontspannen laksheid aan alles, je krampachtige perfectionisme, de boeiende activiteiten die je op twitter exposeert, cellulose op je bovenbeen, je verslaving, je gebrek aan geld, je dwangmatig hooggehouden reputatie en vrij van angst. Vrij van alles wat je eigenlijk niet wilt.
Vrij van het Kwaad dat almaar je handen volstouwt met die domme, onnodige dingen zodat je geen ruimte meer vrijhoud voor de dingen die je wilt. Vrij om niet meer de speelbal van de duivel te zijn.

Jezus stelde het voorbeeld van een nieuw leven. Een revolutie, zo je wilt. Liefde hebben voor je naaste, voor God en jezelf, boven alles. Een nieuwe manier van leven.
Maar waarom zijn christenen dan niet de ideale buren, vrienden, collega's?
Omdat het niet makkelijk is.
Niet meer egoïstisch zijn, terwijl je je in het nauw gedreven voelt. Niet meer jaloers zijn, terwijl je moeite hebt met tevreden zijn. Geen leugens meer verspreiden, met een tong die te snel is om te bedwingen. Niet meer vreemdgaan, terwijl de verleiding te groot is. God begrijpt dat. Hij heeft het ook meegemaakt.
Zijn begrip is oneindig. Je hoeft jezelf niet krampachtig te veranderen. God wil juist dat je jezelf bent, zoals je in het begin geschapen bent. Uniek, mooi en goed. Zo kent hij jou.

Het is een proces. Een proces dat afgeremt kan worden door laksheid, door lauwheid, gewenning en sluimeren.

Als je nergens meer warm of koud van wordt, leef je dan nog wel? Wees vrij!

Hij (God) bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren, ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik.
Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, hij bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.
Psalm 18: 17 t/m 20

De Newsboys zingen er van in dit liedje: I am Free.


Tekst:
Through You the blind will see
Through You the mute will sing
Through You the dead will rise
Through You all hearts will praise
Through You the darkness flees
Through You my heart screams I am free
I am free

I am free to run
(I am free to run)
I am free to dance
(I am free to dance)
I am free to live for You
(I am free to live for You)
I am free
(I am free)
Yes, I am free
(I am free)
En Hillsong zingt over de redding in het liedje: Mighty to save. (tekst bij beeld)